1e zwemles bij Swim's Cool

Welkom bij Swim’sCool!
Je hebt een uitnodigingsmail ontvangen voor de zwemles van Swim’s Cool. Hierin staat wanneer je start, op welke dag de les is, in welke groep je zit en van welke leerkracht je zwemles krijgt.
Hieronder vind je extra informatie met betrekking tot de zwemlessen.

Planning
Tijdens de schoolvakanties zijn er bij Swim’sCool geen zwemlessen.

Kleding zwemmen
Iedere tweede week van de maand op maandag, dinsdag en vrijdag zwemmen alle kinderen bij Swim’s Cool met kleding. Voor de exacte data zie onze Kalender. Hiermee willen we de kinderen al snel in het traject laten wennen aan het zwemmen met kleding.
Hier staat ook wat voor kleding welk niveau mee moet nemen. Uitzondering hierop zijn de zeemeermin lessen en lessen SwimSkills.

Lessen algemeen
In verband met Corona is er tijdelijk een andere regelgeving: https://mailchi.mp/cad2a54a1686/start-zwemlessen-swimscool-belangrijke-informatie-5139118
Buiten de coranatijd geldt het onderstaande:
Bij binnenkomst kunnen de kinderen zich bij de kassa inchecken op de computer in hun eigen groepje. Na de les checken ze zich hier ook weer uit.

Wij zouden het fijn vinden als je ervoor zorgt dat je kind omgekleed tijdig samen met een ouder in het zwembad aanwezig is. Vanaf 5 minuten voor aanvang van de les kun je met je kind, op de bank bij het bad waar je kind les krijgt, plaatsnemen. Hier wachten de kinderen totdat de leerkracht er is. Vanaf het moment dat de leerkracht bij de groep aanwezig is, heeft deze de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Als de les is afgelopen is je kind weer onder jouw toezicht.

Het zwembadgedeelte mag in verband met de hygiene alleen betreden worden met blote voeten of badslippers, dit geldt ook voor de ouders. Overschoentjes zijn wel verkrijgbaar, als deze niet klaarstaan, voor € 0,50 bij de ingang.

Het nieuwe bad ziet er prachtig uit, maar heeft minder zitplaatsen rond het bad dan dat we gewend waren. We vinden het belangrijk en willen heel graag dat de ouders de lessen kunnen blijven bezoeken aan de kant van het bad. Maar veiligheid mogen we daarbij niet uit het oog verliezen. Daarom willen we jullie vragen tijdens de lessen zo veel mogelijk te blijven zitten en om met maximaal 1 persoon per kind in het zwembad aanwezig te zijn. Als er broertjes, zusjes of meerdere mensen meekomen om te kijken naar de zwemles willen we je vragen om buiten het bad, in het restaurant waar je het zwembad achter een raam kunt zien, te blijven wachten totdat de les klaar is.

Betaling
Als je bij de inschrijving hebt gekozen betaling met een doorlopende Europese incasso. Om dit betalingsproces definitief te maken vragen wij je om de groene machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen. 
Het zogenaamde ‘B.SEPA.085 – Stoplichtkaart doorlopende machtiging Europese incasso’ kun je hier downloaden. Wil je het ondertekende groene formulier retour sturen naar Swim’s Cool of afgeven aan ons op de eerste lesdag? Postadres: Heuvel 16A 5563AP Westerhoven.
Het unieke kenmerk dat wij gebruiken voor de incasso staat bovenaan de uitnodigingsmail en is nog niet ingevuld op de groene kaart. 
De maandelijkse incasso vindt plaats aan het begin van iedere maand.

Als je hebt aangegeven dat je de zwemlessen bij Swim’s Cool graag wilt betalen via een factuur(+€ 2,50 admin.kosten) dan ontvang je aan het begin van iedere maand een digitale factuur.

Bij de eerste betaling zit inbegrepen een eenmalige betaling voor inschrijving. Bij het SuperSpetters programma hoort een materialen pakket. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht in de maand dat het pakket is uitgedeeld. (zie https://swimscool.wordpress.com/tarieven/)

Afmeldingannuleringsvoorwaarden
Als je kind niet aanwezig kan zijn tijdens de lessen, vinden we het fijn dat je dit tijdig doorgeeft, dit kan per mail naar info@swimscool.nl of telefonisch/whatsapp (0622313330). 
Bij afwezigheid zonder afmelding en bij afmelding binnen 24 uur voor de les worden de kosten van de betreffende les in rekening gebracht.
Bij tijdige afmelding zal Swim’s Cool indien mogelijk data aanbieden om de gemiste les in te halen. Als dit vanuit Swim’s Cool niet kan, omdat er bijvoorbeeld geen groepjes beschikbaar zijn, dan wordt de les niet in rekening gebracht. Als dit wel kan, maar ouders maken geen gebruik van de aangeboden inhaallessen, dan wordt de les wel in rekening gebracht. Voor meer info zie onze Algemene voorwaarden Swim’s Cool

Als je verder nog vragen hebt, weet ons te vinden!